Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami o. Środa Wlkp. na wiosnę zakupiło 10 budek dla kotów wolnożyjących. W ostatnim czasie domki te zostały postawione na terenie miasta: na osiedlach, spółdzielniach mieszkaniowych i przy prywatnych posesjach, w miejscach, gdzie liczniej występują wolnożyjące koty. Każda budka ma swojego opiekuna, który co jakiś czas będzie sprawdzał, czy jakiś kot nie potrzebuje opieki weterynaryjnej. Opiekun będzie również kontrolował stan techniczny budki, czy nie doszło czasem do żadnego aktu wandalizmu. Jeśli pomysł się sprawdzi, TOZ o. Środa Wlkp. wiosną przyszłego roku rozpatrzy zakup kolejnych domków dla wolnożyjących kotów.

Dziękujemy Pani Małgorzacie Mielcarek, która przy okazji uczestnictwa w Biegu na sześć łap przyniosła naszym czworonogom karmę.

Dziękujemy p. Renacie Osinskiej za podarowanie naszym kociakom drapaków. Dla kotów w schronisku urozmaicone środowisko jest bardzo ważne.

Podziękowania dla Rafała Olkiewicza za podarowanie schronisku klatki kennelowej.

Serdecznie dziękujemy Pani Sylwii Wieczorek za ogrom podarunków.