Drużyna/osoba indywidualna/firma, która zobowiąże się, że co miesiąc będzie przekazywała schronisku min. 10 kg karmy dla psów lub 2 kg karmy dla kotów (suchej lub mokrej) - bierze zwierzę w adopcję wirtualną. Na boksie wybranego zwierzęcia w schronisku zawiśnie zdjęcie drużyny (osoby indywidualnej/firmy) z podpisem OPIEKUN WIRTUALNY. Stosowna informacja ukaże się również na stronie Schroniska oraz profilu facebookowym Kudłaty i łaciaty - pies w potrzebie, bierz do chaty. W przypadku, gdy czworonóg zostanie adoptowany przed czasem zakończenia opieki wirtualnej, zwrócimy się z zapytaniem do Opiekuna, na rzecz jakiego mieszkańca chciałby przekazać opiekę. Karmę prosimy dostarczyć do schroniska przy ulicy Kijewo 84 w godzinach otwarcia Schroniska do 10 każdego miesiąca, po miesiącu, za który jest oferowana opieka. W przypadku braku możliwości osobistego dostarczenia karmy, prosimy o kontakt telefoniczny ze schroniskiem pod numerem telefonu 691 365 757 w celu ustalenia terminu i punktu odbioru karmy przez Schronisko.

Opiekunowie wirtualni: