Średzki Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami mieści się w budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

 

W dniu 5 marca 2014 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowe władze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Środzie Wlkp.

W skład nowego Zarządu wybrano następujących członków Oddziału:

Paweł Ryll - Prezes Oddziału
Agnieszka Ochotna - V-ce Prezes Oddziału
Zofia Depcik- Skarbnik
Eugeniusz Kaczmarek - Sekretarz Zarządu
Sonia Langner- Członek Zarządu

Na tym zebraniu wybrano również Komisję Rewizyjną, w której skład wchodzą:

Irena Kuderska - Przewodnicząca Komisji
Ewa Daniłowicz - Sekretarz Komisji
Janina Maciejewska - Członek Komisji

 

Dyżur członków TOZu odbywa się w każą środę w schronisku w godz. 16:00-18:00Zebrania Zarządu i Członków TOZ odbywają się w pierwszą środę miesiąca od godziny 18.00.